Zalecenia żywieniowe w syndromie nadmiarowego Ognia Serca według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej narząd serca jest rozpatrywany nie tylko jako mięsień sercowy (czyli nie oznacza tylko mięśnia), ale cały system, czyli obieg czynnościowy – w tym naczynia krwionośne, krew, osierdzie, język, pot, ale także emocję radości. Nadmiar ciepła lub ognia wpływający na serce odnosi się do stanu nadmiernej stymulacji (nadmiarze gorącej energii) tego żywiołu,…
Przeczytaj więcej