Warszawa, ul. Żegańska 21/23 04-713 Warszawa
Umów się: +48781521131
aloha@mateuszjasinski.pl

Czym jest Qi (氣)? Słownik TCM

Fundamentem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest koncepcja Qi (substancja wszechświata). Qi odpowiada znaczeniem indyjskiemu terminowi prana (siła życiowa) oraz japońskiemu ki. Qi tłumaczy się jako siłę witalną, energię, siłę materialną, parę, emanację, płyn, ducha życia, eter. Qi krąży w całym ciele przez systemy kanałów energetycznych zwanych meridianami. Harmonijny przepływ Qi przez meridiany oznacza zdrowie, jasność umysłu i ducha, dobrobyt. Natomiast zachwianie przepływu Qi, jego zator, osłabienie czy niewłaściwy przepływ prowadzą do choroby.

Chiński ideogram Qi składa się ze znaku reprezentującego gotowany ryż oraz znak oznaczającego parę wodną, co wskazuje na podwójną, materialną i niematerialną, naturę Qi. Dosłownie pojęcie to oznacza więc “gaz” lub “eter”, ale także “oddech”. W filozofii chińskiej termin ten używany jest na określenie jednocześnie “życiowego tchnienia” i “kosmicznej energii”. Jest to więc chińska odmiana idei fundamentalnej jedności człowieka i wszechświata.

Zgodnie z chińskim pojmowaniem koncepcji Qi, śmierć jest dematerializacją/rozproszeniem energii Qi, a życie jej materializacją. [1]

Człowiek, w którym płynie mocna i zdrowa energia Qi charakteryzuje się wysoką skutecznością w realizacji postawionych celów, brakiem zablokowań w ciele oraz dobrym funkcjonowaniem narządów wewnętrznych.

Według TCM człowiek uzyskuje energię Qi z trzech źródeł:

  • Yuan Qi jest „energią pierwotną”, dziedziczoną od rodziców i jest przekazywana płodowi w momencie poczęcia. Energia pierwotna Yuan Qi jest gromadzona i przechowywana w nerkach. Warto zaznaczyć, że Qi nerek jest podstawą dla wszystkich naszych aktywności życiowych. Zasób tej energii jest ograniczony i z biegiem czasu ulega zużyciu szczególnie w przypadku prowadzenia niezdrowego trybu życia, nadużywania używek lub trwonienia energii seksualnej (np. częstego wytrysku u mężczyzn)
  • Źródło drugie, tzw. Gu Qi jest energią „zbożową/pokarmową” i pochodzi ona ze spożywanego pokarmu. Energia ta stanowi główne źródło uzupełniania zasobu naszej energii
  • Źródło trzecie, tzw. Zong Qi jest „energią z powietrza”. Chińczycy przywiązują dużą uwagę do energii uzyskiwanej ze wszechświata, czyli tej części energii, która znajduje się w powietrzu. Jest ona pochłaniana przez nasz organizm za pomocą płuc, skóry i włosów. Przebywając długo na świeżym powietrzu jesteśmy w stanie uzupełniać tę część naszej energii Qi

Od naszego stylu życia zależy jak efektywnie potrafimy wykorzystać Qi pochodzące z powyższych źródeł. Ruch, zioła, akupunktura, medytacja, to jedne ze sposobów w TCM usuwania zablokowań i zwiększania przepływu Qi. Wszelkie zastoje energetyczne lub blokady doprowadzają do powstania nagromadzeń przejawiających się jako otyłość, guzy, cysty, nowotwory oraz różne choroby o podłożu wirusowym lub grzybiczym.


Bibliografia:

[1] HAMID MONTAKAB – Medycyna Chińska w Praktyce, wyd. Galaktyka